„Rz”: Nowa instytucja będzie doradzać premierow…

A jaką odpowiedzialność będą ponosić ci członkowie?

Czy tak sobie pop.erdolą z płemiełem i zgarną kasę?