Nie da się zbudować sprawiedliwości, bez podstawow

Najpierw politycy niech zrównają wiek emerytalny wojskowych, policji, straży pożarnej i innych tego typu służb do wieku przynajmniej 60 lat. Te grupy zawodowe generują deficyt budżetowy z którego czerpie ZUS, a mało tego ludzie Ci po przejściu na emeryturę w sile wieku, szukają pracy (często na czarno) i zabierają tak potrzebne miejsca pracy młodym.

Ludzie tych służb nie muszą do wieku emerytalnego pracować na pierwszej linii, ale mogą wykonywać inne obowiązki w tych służbach, na zasadzie planowej wymiany kadr.

Nie da się zbudować sprawiedliwości, bez podstawowych zasad przyzwoitości i uczciwości. Pisałem o tym do możnych tego świata więcej na stronie pracaludzka.pl, między innymi do Tony Blaira w 2005 roku . Żadne społeczeństwo nie jest w stanie zarobić na wygórowane ponad przeciętne wynagrodzenia bankierów, prezesów spółek i całej otoczki. Bossowie Ci, w wielu krajach prowadzili kreatywną księgowość, ale bańka mydlana pękła. Szkoda bo jak zawsze ucierpią na tym ludzie normalnej, mozolnej codziennej pracy. Proszę dokładnie przeczytać materiały na stronie pracaludzka.pl i przekazywać informację o Niej wszystkim znajomym.

Kluczem do rozwiązywania rozchwianych problemów ekonomicznych świata jest Encyklika Jana Pawła II O PRACY LUDZKIEJ, 14 września minęło 30 lat od Jej opublikowania. Polacy i cała reszta świata o tym zapomniała. Ta Encyklika O PRACY LUDZKIEJ, powinna być swoistym kodeksem moralnym rządzących, pracodawców i związkowców.